0 0
Read Time:5 Minute, 57 Second

อัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอาน ความว่า
ซูเราะฮฺ อัซซุมัร 39 : 10
จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) โอ้ปวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ย ! จงยำเกรงพระเจ้าของพวกท่านเถิด สำหรับบรรดาผู้ทำความดีในโลกนี้
คือ (จะได้รับการตอบแทน) ความดี และแผ่นดินของอัลลอฮฺนั้น
กว้างใหญ่ไพศาล แท้จริงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับการตอบแทนรางวัลของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องคำนวณ

โลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งการทดสอบ และเป็นการใช้ชีวิตอยู่เพียงชั่วคราว ช่วงชีวิตของมนุษย์ บางครั้งก็ประสบกับความสุข ความยินดี เปรมปรีดิ์ แต่บางครั้งก็ประสบกับความเศร้าโศกเสียใจ และความผิดหวัง สำหรับผู้ที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى อย่างแน่นแฟ้นเขาจะยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความอดทน มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง เพราะพระองค์ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอาน ความว่า

ซูเราะฮฺ ยูนุส 10 : 107
และหากอัลลอฮฺจะทรงให้ทุกข์ภัยประสบแก่เจ้าแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดปลดเปลื้องมันได้
นอกจากพระองค์ และหากพระองค์ทรงปรารถนาความดีแก่เจ้าแล้ว
ก็จะไม่มีผู้ใดกีดกันความโปรดปรานของพระองค์ได้ พระองค์จะทรงให้ประสบ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ
ท่านนบีมุฮัมมัด صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِسَلَّمَ ได้อธิบายถึงสถานภาพของมุมิน เมื่อเขาประสบกับสิ่งดีๆ และสิ่งไม่ดีว่า “เป็นที่น่าประหลาดใจกับการงานของมุมิน-ผู้ศรัทธา-ที่ทุกอย่างล้วนเป็นความดี และสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ใดนอกจากมุมินผู้ศรัทธาเท่านั้น หากมีสิ่งใดที่เป็นความดีมาประสบกับเขา เขาก็ขอบคุณ(ต่ออัลลอฮฺ) นั่นเป็นความดีสำหรับเขา และหากมีสิ่งเลวร้ายมาประสบกับเขา เขาก็อดทนและนั่นก็เป็นความดีสำหรับเขา”( บันทึกโดยมุสลิม)
บรรดามุสลิมดำรงตนอยู่กับความนอบน้อมถ่อมตน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชนรุ่นหลัง ในการสำนึกในบุญคุณ และมีความอดทน จึงทำให้มีชีวิตอยู่โดยเป็นที่เคารพยกย่อง และมีศักดิ์ศรี แม้ว่าบรรดามุสลิมต้องเผชิญกับพลังอธรรมต่างๆ มากมาย ต้องถูกทำร้าย ถูกกลั่นแกล้ง ถูกทารุณ ความเลวร้ายเช่นนี้มิได้เพิ่มพูนสิ่งใดแก่พวกเขา นอกจากความอดทน ยืนหยัดอยู่กับความจริง และยืนกรานที่จะเปิดเผยความจริง
ท่านนบีมุฮัมมัด صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِسَلَّمَ ยืนหยัดในการเผชิญหน้ากับความเท็จอย่างไม่ย่อท้อ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเอาทางนำที่ถูกต้องมาถ่ายทอดแก่ประชาชาติ และไม่ยอมที่จะหันเหออกจากแนวทางของอัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ไม่ว่าจะต้องพบอุปสรรค และต้องถูกทดสอบมากมายสักเพียงใดก็ตาม ท่านนบีมุฮัมมัดصَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِسَلَّمَ ต้องอดทนต่อชีวิตที่ลำเค็ญ มีความยากจน เป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา และได้ใช้ชีวิตอยู่กับมารดาของท่านเพียงไม่นาน มารดาของท่านก็ตายจากไปอีกคนหนึ่ง ภรรยาคนแรกคนเดียวของท่าน คือ ท่านหญิง คอดิยะฮฺ رضي الله عنها และลุงของท่าน คืออบูตอลิบ ได้ถึงแก่กรรมในปีเดียวกัน ด้วยช่วงเวลาที่ห่างกันไม่นาน นักวิชาการบางท่านจึงกล่าวว่าท่านนบี صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِسَلَّمَ ได้สูญเสียดวงใจทั้งสอง ทำให้ท่านมีความโศกเศร้าอย่างมาก จึงทำให้มีการตั้งชื่อปีแห่งการถึงแก่กรรมของท่านทั้งสองนี้ว่า “ปีวิปโยค”
นบีอาดัม عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความลำบากยากจนกระทั่งท่านได้จากโลกนี้ไป นบีนุหฺ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ มีความเศร้าใจในช่วงชีวิตของท่าน เนื่องจากการทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ไม่ประสบความสำเร็จเพราะผู้ที่ศรัทธาต่อท่านมีจำนวนน้อย นบีอิบรอฮีม عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ถูกทดสอบโดยถูกบรรดาผู้ปฏิเสธจับโยนลงกองไฟ และอัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ก็ทรงคุ้มครองท่านโดยให้ไฟเปลี่ยนจากธรรมชาติเดิมของมันจากที่มีความร้อน ให้เป็นความเย็น การทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นบีอิบรอฮีม سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ประสบก็คือ การได้รับบัญชาให้เชือด อิสมาอีล عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ลูกของท่าน และท่านแสดงออกถึงความขันติโดยน้อมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى และแล้วอัลลอฮฺก็ทรงตอบรับความรักภักดีของนบีอิบรอฮีม และนบีอิสมาอีล عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ที่ยอมตนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺ ด้วยการส่งแกะมาให้ท่านเชือดแทน นบียะอฺกู๊บ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ได้ร้องไห้ และอดทนต่อกำหนดของอัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى จนทำให้ตาของท่านบอด นบีมูซา عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ต้องอดทนต่อการกดขี่ข่มเหงของฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ และอดทนต่อความพยายามนำหมู่ชนชาวอิสรออีล ออกมาจากอียิปต์ เพื่อให้หลุดพ้นจากการทรมานของฟาโรห์ และเหล่าทหารของเขา นบีอีซา عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ก็ถูกเหล่าทหารโรมันติดตามเพื่อจะกำจัดท่าน เนื่องจากท่านได้เรียกร้องผู้คนจากการเคารพบูชาเทวรูปของจักรพรรดิโรมันไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى องค์เดียว เหล่านี้เป็นตัวอย่างของบรรดานบีที่ประสบกับทุกข์ภัยนานัปการ และท่านเหล่านั้นก็มีความขันติ อดทน ซึ่งมีตัวอย่างของบรรดานบี และผู้เป็นวลี (คนรักของอัลลอฮฺ) ยังมีอัมบิยาอฺอีกหลายท่าน ต้องประสบกับความทุกข์ยากและสาหัส แต่พวกเขาต่างก็มีความอดทน
อัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 2:155-157ว่า

155 และแน่นอน เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว และความหิว
และด้วยความสูญเสีย (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จากทรัพย์สมบัติ ชีวิต และพืชผล
และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด

156 คือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็กล่าวว่า
แท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์

157 ชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับคำชมเชย และการเอ็นดูเมตตาจากพระเจ้าของพวกเขา
และชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง

อัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ทรงทดสอบบ่าวของพระองค์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมุมินผู้ศรัทธา หรือ กาเฟรผู้ปฏิเสธ คนดีหรือคนเลว ผู้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือผู้หลงผิด ทุกคนจะต้องถูกทดสอบ บางคนเมื่อถูกทดสอบก็ไม่สามารถอดกลั้นความรู้สึกได้ แสดงออกด้วยการร้องไห้ ตีโพยตีพาย กล่าวหาว่าอัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ลำเอียง ไม่ให้ความยุติธรรม บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่อยู่ในฐานะที่เลวร้ายที่สุด ส่วนผู้ที่อดทนข่มอารมณ์ ยอมรับในการกำหนดของอัลลอฮฺ พร้อมกับดำรงตนอยู่บนการอิบาดะฮฺภักดีต่อพระองค์ คนเหล่านี้จะได้รับพร และความเมตตาจาก อัลลอฮฺ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Facebook Comments Box
Previous post ศิริราชมูลนิธิ เผยความสำเร็จ 7 ปี “โครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง”
Next post Khutbah Masjid Haroon Brothers and Sisters, Friday September 1,2023